UTECH Den lilla entreprenören med de stora resurserna

Vi levererar:

kompletta fibernät från projektering till asfaltering.

EBR certifierade kabelschakter inom elnät.

EBR certifierade schakter inom klimatsmart infrastruktur såsom laddstolpar.

VILL DU OCKSÅ ARBETA I VÅRAT  TEAM?

Kontakta oss
Läs mer om oss i våran broschyr