Historia

Utech AB startades 2009 av fyra mindre tele/fiberentreprenörer. Aktiebolaget startades för att bättre kunna tillgodose våra gemensamma kunders önskemål beträffande kompetensbredd och volymåtagande. Vårat ledord har genom åren blivit ”vi håller vad vi lovar”. Till en början fokuserade bolaget på service och installation av kopparledningar men har sedan 2010 flyttat focus till fibermarknaden. Bolaget har idag en tajtare ägarstruktur där det finns två aktiva ägare

Läs mer om oss i våran broschyr

Tjänster

Utech kan idag erbjuda samtliga tjänster beträffande fiberinstallationer från projektering till asfaltering och allt där emellan. Bolaget har på senare tid expanderat och erbjuder nu även kabelschakter på elnätssidan samt klimatsmart infrastruktur.

Kompetens

Utech försöker kontinuerligt vidareutveckla både personal och arbetssätt för att kunna tillgodose våra kunders önskemål, Exempelvis så innehar alla tekniker grundläggande fiberskarvutbildning och ett antal individer är också certifierade. All personal har arbete på väg utbildningar samt stolp/sambyggnadsutbildning. På maskinschaktssidan är de allra flesta certifierade och innehar ESA utbildning samt EBR certifikat.

Vision

Utech ska växa och fortsätta utvecklas inom Telecom/Elnät. Med hög servicenivå och god kompetens se till att vi är förstavalet att arbeta med eller arbeta hos.