Om Oss

Utech AB startades 2009 av fyra mindre tele/fiberentreprenörer. Aktiebolaget startades för att bättre kunna tillgodose våra gemensamma kunders önskemål beträffande kompetensbredd och volymåtagande.

Till en början fokuserade bolaget på service och installation av kopparledningar men har sedan 2010 flyttat focus till fibermarknaden.

Läs mer om oss i våran broschyr

Tjänster

Utech kan idag erbjuda samtliga tjänster beträffande fiberinstallationer med undantag för schakt där vi dock har ett par samarbetspartners för dessa tjänster. Bolaget har haft stora framgångar på marknaden då vi varit involverade i ca 60% av skanovas fiberutrullning i Stockholm.

Kompetens

Utech försöker konernuerligt vidareutveckla både personal och arbetssätt för att kunna tillgodose våra kunders önskemål, Exempelvis så innehar alla tekniker grundläggande fiberskarviningsutbildning och ett antal iundivider också certifieringar. All personal har arbete på väg utbildningar samt stolp/sambyggnadsutbildning.

Vision

Utech vill växa och fortsätta utvecklas inom Telecom. Med hög servicenivå och god kompetens se till att vi är förstavalet att arbeta med eller arbeta hos.